Privacy

Privacy statement Neho Speciaal Techniek B.V.

Privacy Statement Neho Speciaal Techniek B.V.

Neho Speciaal Techniek B.V. is een elektrotechnische groothandel, die voornamelijk elektrotechnische apparatuur voor de scheeptvaart, offshore, industrie, automative en solar inkoopt bij leveranciers en aan zakelijke klanten levert. Daarbij verwerkt Neho Speciaal Techniek B.V. als verantwoordelijke persoonsgegevens.

In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom Neho Speciaal Techniek B.V., als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Neho Speciaal Techniek zich aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG) en Uitvoeringsweg Algemene verordening gegevensbescherming ( UAVG).

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. 'Direct' betekent bijvoorbeeld een naam. 'Indirect' betekent dat u zonder uw naam maar door of in combinatie met andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd. Denk bij 'indirect' aan bijvoorbeeld een IP adres.

2. Wat is "verwerken van persoonsgegevens" ?
Hieronder valt alles wat kan worden gedaan met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.

3. Over welke persoonsgegevens gaat dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens met betrekking tot:
-Bezoekers van de website ww.nstbv.nl; www.eorder.nstbv.nl
-Klanten ( bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van klanten of gegevens over zakelijke klanten die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak)
-Leveranciers (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van leveranciers of gegevens over leveranciers die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon ( bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak)

4. Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?
Neho Speciaal Techniek B.V. kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Als de wijzigingen voor u van wezenlijk belang zijn, informeren we u daarover persoonlijk en/of door een melding op onze website www.nstbv.nl. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van het Privacy Statement.

5. Waarvoor verwerkt Neho Speciaal Techniek B.V. persoonsgegevens?

Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-Uitvoering van diensten
Neho Special Techniek B.V. verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen uitvoeren. Zo worden persoonsgegevens verwerkt om bestellingen bij leveranciers te kunnen doen en verwerken, om bestellingen van klanten te verwerken en bestelde producten te kunnen verzenden aan klanten.

Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.- gegevens, telefoonnummers, namen van contactpersonen.

Neho Speciaal Techniek B.V. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

-Facturering
Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen verzenden aan klanten en facturen van leveranciers te kunnen betalen.

Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, bankgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen, machtigingen.

Neho Speciaal Techniek B.V. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten of leveranciers.

-Klant- en leveranciersadministratie en klant- en leverancierscontact
Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van klantadministratie en leveranciersadministratie. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met klanten of leveranciers of vragen van klanten of leveranciers te beantwoorden.
Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens, machtigingen financiële brieven. Neho Speciaal Techniek B.V. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de uivoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

-Gebruik van e-order portaal
Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van het gebruik van het e-order portaal van Neho Speciaal Techniek B.V. dat te benaderen is via de website. Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: klantnummer, gebruikersnaam, wachtwoord.

Neho Speciaal Techniek mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers en voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Neho Speciaal Techniek B.V. om haar bedrijfsvoering door middel van dit portaal efficiënt in te richten. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van dit portaal. Het uitoefenen van het recht van bezwaar doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van de uitoefening van het recht van bezwaar.

-Direct Marketing
Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt persoonsgegevens voor (direct) marketing doeleinden. Zo kan Neho Speciaal Techniek B.V. contact met klanten opnemen om nieuwe producten onder de aandacht te brengen of om nieuwsbrieven aan te verzenden.

Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen, mailing voorkeuren.

Neho Speciaal Techniek B.V. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken van personen die hiervoor toestemming hebben gegeven of voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Neho Speciaal Techniek B.V. De verleende toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken en op ieder moment, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. De intrekking of het uitoefenen van uw recht van bezwaar doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van intrekking of uitoefening van het recht van bezwaar.

-Marktonderzoek en productontwikkeling
Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt persoonsgegevens voor ontwikkeling en optimalisatie van haar diensten. Ook worden persoonsgegevens verwerkt voor marktonderzoek. Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen. Neho Speciaal Techniek B.V. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Neho Speciaal Techniek B.V. is om ten behoeve van haar bedrijfsvoering marktonderzoek te doen en producten te ontwikkelen en verbeteren. U kunt op basis van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking.

-Fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling
Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt persoonsgegevens voor fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling, onder meer door middel van kredietwaardigheidscontroles. Neho Speciaal Techniek B.V. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W. gegevens, namen van contactpersonen, bankgegevens, betaalverplichtingen van de betreffende klant van Neho Speciaal Techniek B.V., getekende financiële brieven.

Neho Speciaal Techniek B.V. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Neho Speciaal Techniek B.V. is om fraude te bestrijden en wanbetaling te voorkomen. U kunt op basis van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking.

6. Cookies? Krijg ik er ook koffie bij?
-Zoals boven vermeld, leggen we informatie inzake uw bezoek aan onze websites vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid, om uw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon. Dit doen we met behulp van een techniek genaamd "cookies". Een cookie is een stukje informatie dat door onze website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan ( zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van de websites.
Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook. Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in "sessiecookies" en "permanente cookies". Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden uw progressie van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die u tijdens hetzelfde bezoek al eerder heeft ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en de volgende bezoeken. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als u uw browser opnieuw start. Wij gebruiken permanente cookies bijvoorbeeld om uw voorkeuren vast te leggen.
- Het is gewoonlijk mogelijk om uw privacy voorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek onder het kopje "Tools" of "Extra" ( of een vergelijkbaar kopje) in uw specifieke browser naar informatie over besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina's mogelijk niet goed afgebeeld en kunt u bijvoorbeeld geen artikelen in uw winkelwagentje plaatsen, kunt u niet afrekenen en kunt u op de websites geen gebruik maken van diensten waarvoor u moet inloggen.
Indien u behoefte heeft aan een lekkere bak koffie mag u natuurlijk altijd langskomen!

7. Ontvangers van persoonsgegevens
Neho Speciaal Techniek B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

8.Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?
U kunt bij Neho Speciaal Techniek B.V. inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ons worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met:
info@nstbv.nl

Om misbruik te voorkomen kan Neho Speciaal Techniek B.V. u vragen om u te identificeren. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een gegeven situatie kunt uitoefenen. U moet er daarom rekening mee houden dat wij u niet altijd kunnen helpen. 

9. Zijn mijn gegevens veilig bij jullie?
Door gebruik te maken van een beveiligde verbinding en nauwkeurig alle updates voor onze website bij te houden beschermen wij uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

10. Hoe lang bewaart Neho Speciaal Techniek B.V. persoonsgegevens?
Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact opnemen op info@nstbv.nl. We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

11. Ik wil toch nog wat vragen
Als u een vraag hebt over deze privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Neho Speciaal Techniek B.V., kunt u een e-mail sturen naar info@nstbv.nl
U kunt ook contact met ons opnemen op:
Neho Speciaal Techniek B.V.
Goudstraat 12
2872 ZS Schoonhoven
0182- 387522

Indien u een account heeft aangemaakt is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan Neho Speciaal Techniek B.V. hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op! Voordat Neho Speciaal Techniek gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.